ورود به سایت
اولین جلسه کمیته مناسب سازی در سال 1400 درفرمانداری شهرستان نیر برگزار شد
05 خرداد 1400

اولین جلسه کمیته مناسب سازی در سال 1400

ولین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان نیر در سال جاری با حضور طاهر براتچیان معاون امور سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان، رحمان محمدی مدیر بهزیستی، و روسای ...
مراسم تحویل موقوفه مرحوم شجاع مهدویان به بهزیستی نیر
31 فروردین 1400

مراسم تحویل موقوفه مرحوم شجاع مهدویان به

در راستای تحقق نیت مرحوم مغفورشجاع مهدویان (جوان خیر و بنام نیری) مقداریک هکتارباغ با یک واحد ویلای داخل آن و سایر امتیازات از قبیل آب برق و سیستم آبیاری ...
خبر های تصویری