ورود به سایت
بهره مندی از یک وعده غذای گرم
05 خرداد 1397

بهره مندی از یک وعده غذای گرم

اثربخشی عضویت در گروه همیار بر سطوح توانمندی و سازگاری اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان اردبیل   ...
كتاب شيرخوارگي
30 اردیبهشت 1397

كتاب شيرخوارگي

آشنايي با مفاهيم رشد دوره شير خوارگي از تولد تا دوره نوپايي   ...
دستورالعمل انجمن اوليا ومربيان
17 اردیبهشت 1397

دستورالعمل انجمن اوليا ومربيان

همكاري ومشاركت اوليا در كمك به ارتقاء كيفيت ارائه خدمات در مهدهاي كودك ...
دستورالعمل مركز رفاه كودك وخانواده
17 اردیبهشت 1397

دستورالعمل مركز رفاه كودك وخانواده

برنامه ريزي وسياست گذاري در حمايت وتامين رفاه كودك وخانواده ...
قواعد رفتاري مديران ومربيان درحوزه عفاف وحجاب
17 اردیبهشت 1397

قواعد رفتاري مديران ومربيان درحوزه عفاف وحجاب

پرورش همه جانبه كودكان در سايه عفاف وحجاب ...
راهنماي رفتار باكودكان در مهدها
17 اردیبهشت 1397

راهنماي رفتار باكودكان در مهدها

راهنماي عملي بريا نظم دهي رفتار روزانه كاركنان مهدها با كودكان ...
دستورالعمل پوشش پرسنل مهدهاي كودك
17 اردیبهشت 1397

دستورالعمل پوشش پرسنل مهدهاي كودك

تعيين استاندارهاي پوشش پرسنل مهدهاي كودك سراسر كشور ...
دستورالعمل ارزشيابي وارتقاء كيفيت مهدهاي كودك استان
17 اردیبهشت 1397

دستورالعمل ارزشيابي وارتقاء كيفيت مهدهاي

 ارتقاء سطح كيفي وبهينه سازي خدمات درمهدهاي كودك ...
خبر های تصویری