ورود به سایت
ارزیابی مشکلات سلوکی و مدل ارزیابی مشکلات سلوکی و مدل سازی برنامه حمایتی موثر جهت کاهش این برنامه حمایتی موثر جهت کاهش این
07 اردیبهشت 1399

ارزیابی مشکلات سلوکی و مدل ارزیابی مشکلات

ارزیابی مشکلات سلوکی و مدل سازی برنامه حمایتی موثر جهت کاهش این مشکلات در میان افراد تحت پوشش دفتر شبه خانواده بهزیستی استان اردبیل ...
بررسـی تطبیق خدمات توانبخشی با نیازهاي واقعی گروه هاي هدف در استان اردبیل و ارائه راهکارها
07 اردیبهشت 1399

بررسـی تطبیق خدمات توانبخشی با نیازهاي واقعی

بررسـی تطبیق خدمات توانبخشی با نیازهاي واقعی گروه هاي هدف در استان اردبیل و ارائه راهکارها مجری طرح: قادر بالاخانی ناظر طرح: وحید شهبازی چکیده: ...
بررسی عملکرد خدمات مراکز مشاوره در حل اختلافات زناشویی بر اساس پرونده¬های مراجعین
07 اردیبهشت 1399

بررسی عملکرد خدمات مراکز مشاوره در حل

بررسی عملکرد خدمات مراکز مشاوره در حل اختلافات زناشویی بر اساس پرونده­های مراجعین محقق طرح: احمدرضا کیانی چلمردی ناظران طرح: علی جعفری بنفشه­درق و ستار ...
بررسی نقش پایگاه های سلامت اجتماعی در توانمندسازی احساس مسئولیت
21 آذر 1397

بررسی نقش پایگاه های سلامت اجتماعی در

بررسی نقش پایگاه های سلامت اجتماعی در توانمندسازی احساس مسئولیت افراد ساکن در محله و موانع مشارکت در برنامه های ارتقا سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ...
بررسی راه های توانمندسازی معلولین
18 آذر 1397

بررسی راه های توانمندسازی معلولین

بررسی راه های توانمندسازی معلولین بر حسب نوع و شدت معلولیت در استان اردبیل با تأکید بر توانمندسازی حرفه ای مجری: آقای دکتر احمد کیانی چلمردی، همکار: آقای ...
مقایسه‏ی مهارت‌های کارآفرینی و رفاه اجتماعی در زنان
18 آذر 1397

مقایسه‏ی مهارت‌های کارآفرینی و رفاه اجتماعی

مقایسه‏ی مهارت‌های کارآفرینی و رفاه اجتماعی در زنان عضو و غیرعضو گروه‌های خودیار در سطح روستاهای استان اردبیل پژوهشگر: آقای دکتر علی شیخ الاسلامی، همکار ...
مطالعۀ تطبیقی اثرات حضور در مهدهای کودک
26 دی 1396

مطالعۀ تطبیقی اثرات حضور در مهدهای کودک

چكيده طرح هاي پژوهشي در سال 95       ...
بررسی میزان و علل روانی- اجتماعی گرایش به اعتیاد در استان اردبیل
26 دی 1396

بررسی میزان و علل روانی- اجتماعی گرایش به

چكيده طرح هاي پژوهشي درسال 95             ...
خبر های تصویری