ورود به سایت
بررسی نقش پایگاه های سلامت اجتماعی در توانمندسازی احساس مسئولیت
21 آذر 1397

بررسی نقش پایگاه های سلامت اجتماعی در

بررسی نقش پایگاه های سلامت اجتماعی در توانمندسازی احساس مسئولیت افراد ساکن در محله و موانع مشارکت در برنامه های ارتقا سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ...
بررسی راه های توانمندسازی معلولین
18 آذر 1397

بررسی راه های توانمندسازی معلولین

بررسی راه های توانمندسازی معلولین بر حسب نوع و شدت معلولیت در استان اردبیل با تأکید بر توانمندسازی حرفه ای مجری: آقای دکتر احمد کیانی چلمردی، همکار: آقای ...
مقایسه‏ی مهارت‌های کارآفرینی و رفاه اجتماعی در زنان
18 آذر 1397

مقایسه‏ی مهارت‌های کارآفرینی و رفاه اجتماعی

مقایسه‏ی مهارت‌های کارآفرینی و رفاه اجتماعی در زنان عضو و غیرعضو گروه‌های خودیار در سطح روستاهای استان اردبیل پژوهشگر: آقای دکتر علی شیخ الاسلامی، همکار ...
مطالعۀ تطبیقی اثرات حضور در مهدهای کودک
26 دی 1396

مطالعۀ تطبیقی اثرات حضور در مهدهای کودک

چكيده طرح هاي پژوهشي در سال 95       ...
بررسی میزان و علل روانی- اجتماعی گرایش به اعتیاد در استان اردبیل
26 دی 1396

بررسی میزان و علل روانی- اجتماعی گرایش به

چكيده طرح هاي پژوهشي درسال 95             ...
خبر های تصویری