ورود به سایت
مطالعۀ تطبیقی اثرات حضور در مهدهای کودک
26 دی 1396

مطالعۀ تطبیقی اثرات حضور در مهدهای کودک

چكيده طرح هاي پژوهشي در سال 95       ...
بررسی میزان و علل روانی- اجتماعی گرایش به اعتیاد در استان اردبیل
26 دی 1396

بررسی میزان و علل روانی- اجتماعی گرایش به

چكيده طرح هاي پژوهشي درسال 95             ...
مقايسه باورهاي فراشناخت در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي و اختلال اضطراب فراگير
14 فروردین 1395

مقايسه باورهاي فراشناخت در بيماران مبتلا به

مقايسه باورهاي فراشناخت در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي و اختلال اضطراب فراگير ...
عوامل خودکشي رده سني 45-20 ساله اردبيل
13 اسفند 1394

عوامل خودکشي رده سني 45-20 ساله اردبيل

بررسي عوامل شخصيتي خانوادگي موثر بر خودکشي رده سني 45-20 ساله شهرستان اردبيل در سال 1394 ...
خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل
09 اسفند 1394

خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل

  طرح ارائه خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل توسط مراقبین آموزش دیده   ...
خبر های تصویری