ورود به سایت
جمع آوری مشارکت های مردمی بهزیستی شهرستان خلخال
25 دی 1399

جمع آوری مشارکت های مردمی بهزیستی شهرستان

  مسروری رییس اداره بهزیستی خلخال افزود : درنه ماهه سال جاری مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ریال به صورت نقدی وغیرنقدی ازطرف خیرین شهرستان خلخال برای  توزیع در ...
دیدار مدیر کل سازمان بهزیستی استان اردبیل با فرماندار کوثر
18 دی 1398

دیدار مدیر کل سازمان بهزیستی استان اردبیل با

فرماندار کوثر در جلسه با مدیر کل سازمان بهزیستی استان ضمن اشاره به مشکلات مددجویان سازمان بهزیستی، بخصوص خانواده های دارای چند معلول در دریافت تسهیلات ...
خبر های تصویری