ورود به سایت
بهره مندی از یک وعده غذای گرم
05 خرداد 1397

بهره مندی از یک وعده غذای گرم

اثربخشی عضویت در گروه همیار بر سطوح توانمندی و سازگاری اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان اردبیل   ...
اثربخشی عضویت در گروه همیار
05 خرداد 1397

اثربخشی عضویت در گروه همیار

اثربخشی عضویت در گروه همیار بر سطوح توانمندی و سازگاری اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان اردبیل     ...
برگزاري نشست مشترك كارشناسان c.b.r
01 خرداد 1397

برگزاري نشست مشترك كارشناسان c.b.r

نشست مشترك كارشناسان c.b.r استان با حضور كارشناس دفتر توانمند سازيسازمان بهزيستي كشور   ...
كتاب شيرخوارگي
30 اردیبهشت 1397

كتاب شيرخوارگي

آشنايي با مفاهيم رشد دوره شير خوارگي از تولد تا دوره نوپايي   ...
دستورالعمل انجمن اوليا ومربيان
17 اردیبهشت 1397

دستورالعمل انجمن اوليا ومربيان

همكاري ومشاركت اوليا در كمك به ارتقاء كيفيت ارائه خدمات در مهدهاي كودك ...
دستورالعمل مركز رفاه كودك وخانواده
17 اردیبهشت 1397

دستورالعمل مركز رفاه كودك وخانواده

برنامه ريزي وسياست گذاري در حمايت وتامين رفاه كودك وخانواده ...
قواعد رفتاري مديران ومربيان درحوزه عفاف وحجاب
17 اردیبهشت 1397

قواعد رفتاري مديران ومربيان درحوزه عفاف وحجاب

پرورش همه جانبه كودكان در سايه عفاف وحجاب ...
راهنماي رفتار باكودكان در مهدها
17 اردیبهشت 1397

راهنماي رفتار باكودكان در مهدها

راهنماي عملي بريا نظم دهي رفتار روزانه كاركنان مهدها با كودكان ...
خبر های تصویری