ورود به سایت
برگزاري نشست مشترك كارشناسان c.b.r
01 خرداد 1397

برگزاري نشست مشترك كارشناسان c.b.r

نشست مشترك كارشناسان c.b.r استان با حضور كارشناس دفتر توانمند سازيسازمان بهزيستي كشور   ...
توانمند سازی معلولان
22 اسفند 1394

توانمند سازی معلولان

عناوین فعالیتهای اصلی دفتر توانمند سازی معلولان حوزه توانبخشی بهزیستی استان اردبیل ...
خبر های تصویری