ورود به سایت
فراخوان تاسیس خانه گروهی توانبخشی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی  مذکر بهزیستی استان اردبیل
22 مهر 1402

فراخوان تاسیس خانه گروهی توانبخشی افراد

اداره کل بهزیستی استان اردبیل در نظر دارد،بر اساس قانون تشکیل سازمان بهزیستی و به استناد بندهای 10،9،7ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ...
فراخوان واگذاری فعالیت  مراکز روزانه و شبانه روزی کودکان کار وخیابان  شهرستان اردبیل
05 اردیبهشت 1401

فراخوان واگذاری فعالیت مراکز روزانه و شبانه

اداره بهزیستی شهرستان اردبیل در نظر دارد بمنظور شناسایی، جذب ، بررسی تابعیت ، پذیرش ، بازتوانی وپیگیری وضعیت کودکان کار وخیابان به خرید خدمت با استفاده از ...
فراخوان واگذاری مرکز
13 مهر 1399

فراخوان واگذاری مرکز

اطلاعیه اداره کل بهزیستی استان اردبیل این اداره کل در نظر دارد به استناد ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی و ...
خبر های تصویری