ورود به سایت
فراخوان طرح های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان اردبیل
21 مهر 1401

فراخوان طرح های پژوهشی اداره کل بهزیستی

فراخوان طرح های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان اردبیل ( سال 1401) بر طبق نامه شماره 335161 مورخه 1401/7/2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی⃰ ...
خبر های تصویری