ورود به سایت
مطالعۀ تطبیقی اثرات حضور در مهدهای کودک
26 دی 1396

مطالعۀ تطبیقی اثرات حضور در مهدهای کودک

چكيده طرح هاي پژوهشي در سال 95       ...
بررسی میزان و علل روانی- اجتماعی گرایش به اعتیاد در استان اردبیل
26 دی 1396

بررسی میزان و علل روانی- اجتماعی گرایش به

چكيده طرح هاي پژوهشي درسال 95             ...
اولويتهاي پژوهش ستادمبارزه با مواد مخدر
21 دی 1396

اولويتهاي پژوهش ستادمبارزه با مواد مخدر

اولويتهاي پژوهش دبيرخانه ستاد مبارزه با موارد مخدر در سال جديد ...
اولویت های پژوهشی  سال1396
31 خرداد 1396

اولویت های پژوهشی سال1396

  اولویت­های پژوهشی سال1396: 1- رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و انگیزه کارکنان در اداره کل بهزیستی استان اردبیل 2- مقایسه قابلیت های ...
پیشنهادات پژوهشی مورد نیاز سازمان بهزیستی استان اردبیل
30 تیر 1395

پیشنهادات پژوهشی مورد نیاز سازمان بهزیستی

واحد پژهش پیشنهادات پژوهشی احصاء شده مورد نیاز برای استفاده در پایان نامه­ ها و رساله­ های دانشجویی را اعلام کرد     ...
خبر های تصویری