ورود به سایت
اثربخشی عضویت در گروه همیار
05 خرداد 1397

اثربخشی عضویت در گروه همیار

اثربخشی عضویت در گروه همیار بر سطوح توانمندی و سازگاری اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان اردبیل     ...
توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
15 اسفند 1394

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

زنان و دختران خود سرپرست : به زنان و دختراني اطلاق مي شود كه مسئوليت تأمين هزينه هاي زندگي، معاش و سایر امور خود را به عهده داشته و واجد شرایط حمایت ...
خبر های تصویری