ورود به سایت
توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
15 اسفند 1394

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

زنان و دختران خود سرپرست : به زنان و دختراني اطلاق مي شود كه مسئوليت تأمين هزينه هاي زندگي، معاش و سایر امور خود را به عهده داشته و واجد شرایط حمایت ...
خبر های تصویری
22.06.96
0
326
اطلاعیه اطلاعیه