ورود به سایت
دیدار مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با فرماندار شهرستان پارس آباد
19 فروردین 1400

دیدار مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با

  دکتر ستاری در نشست با فرماندار شهرستان پارس آباد گفت : سال گذشته در شهرستان پارس آباد 5 مرکز مثبت زندگی شروع بکارکرد و خدمات پایه بهزیستی از جمله ...
خبر های تصویری