ورود به سایت
رفاه و تربیت بدنی
30 فروردین 1395

رفاه و تربیت بدنی

فعالیت های اداره رفاه و تربیت بدنی معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
بودجه
30 فروردین 1395

بودجه

فعالیت های اداره بودجه معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
امور فنی و ساختمان
30 فروردین 1395

امور فنی و ساختمان

فعالیت های اداره امور فنی و ساختمان معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
امور حقوقی
30 فروردین 1395

امور حقوقی

فعالیت های اداره امور حقوقی معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
اداره نیروی انسانی و پشتیبانی
30 فروردین 1395

اداره نیروی انسانی و پشتیبانی

  فعالیت های اداره نیروی انسانی و پشتیبانی معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
اداره امور مالی
30 فروردین 1395

اداره امور مالی

فعالیت های اداره امور مالی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان اردبیل ...
روز جهانی اتیسم
13 فروردین 1395

روز جهانی اتیسم

دوم آوریل، ۱۳ فروردین، روزجهانی اُتیسم (اختلال در دَرخودماندِگی) است. ...
روز مادر
11 فروردین 1395

روز مادر

بازدید استاندار اردبیل و مدیر کل بهزیستی استان از خانه سالمندان مرحمت ...
خبر های تصویری