ورود به سایت
ویزیت بیمارن ام اس
09 خرداد 1395

ویزیت بیمارن ام اس

  ویزیت رایگان بیمارن ام اسی در بهزیستی شهرستان کوثر   ...
راه اندازی گروههای خودیار
09 خرداد 1395

راه اندازی گروههای خودیار

راه اندازی گروههای خودیار در سطح روستاهای اردبیل       ...
فنون مذاکره
06 خرداد 1395

فنون مذاکره

    برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی فنون مذاکره وارتقاء تعامل درسازمانهای مردم نهاد   ...
حمایت از کودکان بی سرپرست
06 خرداد 1395

حمایت از کودکان بی سرپرست

    حمایت همه جانبه از کودکان بی سرپرست وبدسرپرست   ...
گرامی داشت سالروز ایثارومقاومت در بهزیستی استان اردبیل
04 خرداد 1395

گرامی داشت سالروز ایثارومقاومت در بهزیستی

  برگزاری مراسم گرامی داشت سوم خرداد دربهزیستی استان اردبیل ...
برگزاری جلسه کمیته فنی مناسب سازی
03 خرداد 1395

برگزاری جلسه کمیته فنی مناسب سازی

   جلسه کمیته فنی مناسب سازی اماکن ومعابر عمومی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی وبهزیستی برگزارگردید.     ...
برگزاری اردوی  ورزشی  بانوان
01 خرداد 1395

برگزاری اردوی ورزشی بانوان

 برگزاری اردوی ورزشی کارکنان (بانوان ) بهزیستی استان   ...
انتخاب سازمان بهزیستی بعنوان دستگاه ارتباط گستر
01 خرداد 1395

انتخاب سازمان بهزیستی بعنوان دستگاه ارتباط

 انتخاب سازمان بهزیستی استان بعنوان دستگاه ارتباط گستر درسمپوزیوم روابط عمومی ...
خبر های تصویری