ورود به سایت
تفاهم نامه همکاری برگزاری کارگاه 98طرح رصد
04 اردیبهشت 1399

تفاهم نامه همکاری برگزاری کارگاه 98طرح رصد

اين قرارداد ما بين اداره بهزيستي شهرستان اردبیل به مدیریت آقاي ......................................  و به عنوان طرف اول که از این پس در این قرارداد ...
تفاهم نامه همکاری طرح رصد معلولیتها با جمعیت همیاران 98
04 اردیبهشت 1399

تفاهم نامه همکاری طرح رصد معلولیتها با جمعیت

اين قرارداد ما بين اداره بهزيستي شهرستان اردبیل به مدیریت آقاي ......................................  و به عنوان طرف اول که از این پس در این قرارداد ...
تفاهم نامه طرح ملی رصد آسیبهای اجتماعی و تعیین کننده های آن(سراج)97
04 اردیبهشت 1399

تفاهم نامه طرح ملی رصد آسیبهای اجتماعی و

در راستای اجرای نامه شماره 140674/976/700مورخ 22/09/1397 سرپرست محترم دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور مبنی بر اجرای عملیات پیمایش ملی ...
تفاهم نامه برنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزی(ماد) با مراکز غیر دولتی97
04 اردیبهشت 1399

تفاهم نامه برنامه مشارکت اجتماعی دانش

در راستاي اجراي  شیوه نامه شـماره 117232/97/700 مـورخ 07/8/97  سازمان بـهزیستی کشور وبا رعايت كليـه ضوابط و مقررات قانوني مرتبط ،با عنوان فعالیت ...
خبر های تصویری