ورود به سایت
مهارت مقابله با استرس
17 فروردین 1395

مهارت مقابله با استرس

برای مقابله با استرس ها يا فشارهای روانی، راهکارهای مختلفی وجود دارد که شيوه مديريت صحيح، آنها را به ما می آموزد. با رعايت و بکارگيری اين روشها، می توانيم ...
مهارت تفکر انتقادی
15 فروردین 1395

مهارت تفکر انتقادی

 «انتقاد»، يعنی نقد کردن. «نقد کردن» نيز به معنای بررسی لايه‌های پنهان و نامرئی است که از چشمان بسياری پنهان است. بنابراين انتقاد از يک فرد باعث ...
مهارت تفکر خلاق
09 فروردین 1395

مهارت تفکر خلاق

یکی از مهم ترین وجوه تمایز انسان، از دیگر موجودات قدرت تفکر و خلاقیت اوست. قدرت دستکاری در ذهن و پدیده هاست، قدرت کشف و تولید ابزار و اندیشه های جدید است، ...
مهارت حل مسأله
08 فروردین 1395

مهارت حل مسأله

  حل مسئله همواره با انسان همراه بوده است. زمانی که انسان غار نشین از خود می پرسید:" چگونه خود را گرم کنم؟"در صدد حل مسئله بود. بنابراین حل ...
مهارت تصمیم گیری
04 فروردین 1395

مهارت تصمیم گیری

بدون تردید تصمیم گیری یکی از مهمترین مهارتهای زندگی محسوب میشود. زیرا فرد همواره باید یک راه را از میان راههای گوناگون انتخاب کند. انسانها در هر روز ...
روابط بین فردی
21 اسفند 1394

روابط بین فردی

ارتباط عبارتست از انتقال مفاهیم یا معانی یا پیام از شخصی به شخص دیگر و هر قدر میزان انتقال پیام دقیق تر و روشن نر باشد ارتباط موثرتر است.2نوع ارتباط داریم ...
مهارت خودآگاهي
14 اسفند 1394

مهارت خودآگاهي

«خودآگاهي» توانايي شناخت خود و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قوّت، خواسته‌ها، ترسها و انزجارهاست. ...
مهارتهای ده گانه زندگی
10 اسفند 1394

مهارتهای ده گانه زندگی

 زندگی زیباست . برای زیبا زندگی کردن باید راه های ارتباط موثر با افراد پیرامون خود را بدانیم... ...
خبر های تصویری