ورود به سایت

ماده26صدورمجوزمراکزوموسسات غیردولتی

در تاریخ : 16.12.94
نظرات : 0
بازدیدها : 1 441

فعالیتهای شاخصدبیرخانه ی کمیسیون استانی ماده26صدورمجوزمراکزوموسسات غیردولتی

*دبیرخانه کمیسیون استان ماده26درراستای سیاستهای خصوصی سازی وکاهش تصدی گری دولت درامورحاکمیتی مندرج دراصل44قانون اساسی برفعالیت صدورمجوزبراساس ماده26قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت وهمچنین نظارت برفعالیتهای مراکزوموسسات غیردولتی تمرکزیافته واهداف مهمی که همان توسعه استفاده ازتوان وظرفیت بخش غیردولتی وافزایش مشارکت نهادهای غیردولتی رادنبال میکند.

دراجرای آئین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده26درقالب بندهای 13گانه بشرح ذیل اقدام میگردد.

1-برابردستورالعمل اجرائی ازبندهای1تا12به اشخاص حقیقی که بصورت انفرادی,خواهان دریافت مجوز فعالیت هستند صادرمیگردد.متقاضیان حقیقی پس ازطی مراحل پیش بینی شده توسط کمیسیون ماده26بااعتباریکساله موافقت اصولی دریافت می نمایند .تانسبت به آماده سازی ساختمان وتامین نیروی انسانی اقدام نمایند.اعتباراین موافقت تنهابرای 1باروبمدت 6ماه قابل تمدیداست.دارندگان موافقت اصولی برای شروع وتداوم فعالیت مرکزبااعتبار3ساله پروانه فعالیت دریافت می نمایند.همچنین فردواجدشرایط بعنوان مسئول فنی ازطرف موسس(حقیقی یاحقوقی)به بهزیستی جهت صدورپروانه مسئول فنی معرفی می گردد.

2-صدورمجوزفعالیت به شرکت یاموسسه اعم ازانتفاعی وغیرانتفاعی درقالب بند13به شخصیت حقوقی واگذارمیگردد.

تبصره1:تمامی اشخاص حقوقی متقاضی ایجادمراکزغیردولتی که فعالیت آنهاهمسوومرتبط بااهداف سازمان باشد می تواندبطورجداگانه نسبت به اخذ پروانه فعالیت اقدام نماید.

تبصره2:تمامی اشخاص حقوقی یاموسسات دارای مجوزتاسیس ازسایرمراجع ذیصلاح ,درصورتی که متقاضی دریافت مجوزیکی ازمراکزغیردولتی موضوع بندهای 1الی12ماده26باشندمیتوانندنسبت به پروانه فعالیت ازسازمان اقدام نمایند.

این دبیرخانه دارای 545پرونده می باشد

بازگشت
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود
خبر های تصویری