ورود به سایت
» » شناسنامه خدمات بهزیستی

شناسنامه خدمات بهزیستی

در تاریخ : 18.12.98
توسط : zahedi
نظرات : 0
بازدیدها : 470

 

 

شناسه خدمات بهزیستی

 


شناسه خدمات بهزیستی به شرح ذیل می باشد:


۱-صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر مراکز غیردولتی معاونت موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال

۲-صدور، تمدید پروانه فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر مراکز غیردولتی معاونت موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال

۳-صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر مراکز غیردولتی معاونت موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال

۴-ابطال پروانه های مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر مراکز غیردولتی معاونت موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال

 

۵-ارائه خدمات مشاوره روانشناختی ،ژنتیک،تحصیلی،شغلی و.. به آحاد مردم
محل مراجعه:سامانه مشاوره در فضای مجازی ، مراکز مشاوره زیر نظر بهزیستی بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر مشاوره و راهنمایی معاونت امور توسعه پیشگیری

۶-ارائه خدمات توانبخشیبه معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفترامورتوانبخشی مراقبتی معاونت امور توانبخشی

 

۷-ارائه خدمات مراقبت در منزل به معلولین،سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر امور توانبخشی و مراقبتی معاونت امور توانبخشی

 

۸-ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه بهزیستی

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی معاونت امور توانبخشی

 

۹-ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی

محل مراجعه:مراکز ترک اعتیاد زیر نظر بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر اعتیاد معاونت امورتوسعهپیشگیری

 

۱۰-انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده (فرزندخواندگی،امین موقت)

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر شبه خانواده معاونت امور اجتماعی

 

۱۱-ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی بهزیستی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر امور توانبخشی و مراقبتی معاونت امور توانبخشی

۱۲- غربالگری اضطراب کودکان ۶ – ۵ سال ‏
محل مراجعه:مهدهای کودک بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر مشاوره امور توسعه پیشگیری

۱۳-غربالگری وتشخیص افراد دارای اختلال طیف اتیسم
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی معاونت امور توانبخشی

14- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش  جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز و برق

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتراعتیاد معاونت امور توسعه پیشگیری، دفتر زنان تحت پوشش معاونت امور اجتماعی، دفتر امور معلولین معاونت امورتوانبخشی

۱۵تایید صلاحیت افراد تحت پوشش  جهت دریافت پلاک ویژه خودرو معلولین

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر امور توانبخشی معاونت امور توانبخشی

۱۶-تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی

 

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:ددفتر زنان تحت پوشش معاونت امور اجتماعی ، دفتر امور توانبخشی معاونت امور توانبخشی

۱۷-تایید صلاحیت معلولین و معرفی به سازمان سنجش

 

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر امور توانبخشی معاونت امور توانبخشی

۱۸-تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به بیمه سلامتمحل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتراعتیاد معاونت امور توسعه پیشگیری، دفتر زنان تحت پوشش معاونت امور اجتماعی، دفتر امور معلولین معاونت امورتوانبخشی

۱۹- تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان فنی و حرفه ای

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتراعتیاد معاونت امور توسعه پیشگیری، دفتر زنان تحت پوشش معاونت امور اجتماعی، دفتر امور معلولین معاونت امورتوانبخشی

۲۰-صدور کارت شناسایی معلولین
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر امورمعلولین معاونت امور توانبخشی

۲۱-ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر مشارکت های مردمی معاونت موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال

۲۲-ارائه آموزش مهارتهای زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروههای همیار زنان سرپرست خانوار
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر زنان و خانواده حوزه معاونت امور اجتماعی

۲۳-ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر فوریت های اجتماعی حوزه معاونت امور اجتماعی

۲۴-ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج، زندگی خانواده و مهارت های زندگی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر اسیب های اجتماعی حوزه معاونت امور پیشگیری

۲۵-پرداخت حق بیمه درمانی افراد تحت پوشش
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:امور اجتماعی و توانبخشی

۲۶-پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی افراد تحت پوشش
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر اشتغال حوزه معاونت موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال

۲۷-پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران شهری، روستایی و عشایری
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر زنان و خانواده حوزه معاونت امور اجتماعی

۲۸-حمایت بیمه ای تأمین آتیه فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر شبه خانواده حوزه معاونت امور اجتماعی

۲۹-پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی از سازمان بهزیستیمحل مراجعه:بهزیستی شهرستان- سایت اداره بهزیستی استان
واحد مربوطه:کارشناس دفتر مدیریت عملکرد و ارزیابی

۳۰-ارائه سبدغذایی به خانواده های زن سرپرست
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه: دفتر زنان و خانواده حوزه معاونت امور اجتماعی

۳۱-ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف بهزیستی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر زنان و خانواده حوزه معاونت امور اجتماعی

۳۲-پرداخت کمک هزینه معیشت، درمان،آموزش ،مشاوره ،وسائل کمک توانبخشی برای افراد تحت پوشش بهزیستی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر توانبخشی و توانپزشکی حوزه معاونت امور توانبخشی

۳۳-غربالگری تنبلی چشم و سایر اختلالات بینایی

محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر پیشگیری از اسیب های اجتماعی حوزه معاونت امور توسعه پیشگیری

 

۳۴-غربالگری و شناسایی افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک (برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه)
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر امور معلولین حوزه معاونتامور توانبشخی مشارکت های مردمی معاونت

۳۵-آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر امور معلولین حوزه معاونت امور توانبخشی

۳۶-ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان برای اشتغال معلولین و نیازمندان تحت پوشش
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر اشتغال حوزه معاونت هماهنگی موسسات غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال

۳۷-ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه: دفتر اعتیاد حوزه امور توسعه پیشگیری

۳۸-ارائه خدمات اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه: دفتر اعتیاد حوزه امور توسعه پیشگیری

۳۹-ارائه خدمات اقامت اجتماع درمان مدار اعتیاد (TC)
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه: دفتر اعتیاد حوزه امور توسعه پیشگیری

۴۰-ارائه خدمات بهزیستی در سرپناه شبانه معتادین
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه: دفتر اعتیاد حوزه امور توسعه پیشگیری

۴۱-برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی
محل مراجعه:بهزیستی استان
واحد مربوطه:دفتر دفتر اعتیاد حوزه امور توسعه پیشگیری

۴۲-ارائه خدمات پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه: دفتر اعتیاد حوزه امور توسعه پیشگیری

۴۳-ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد و ایدز
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر اعتیاد حوزه امور توسعه پیشگیری

۴۴-ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر فوریت های اجتماعی حوزه معاونت امور اجتماعی

۴۵-ارائه حمایتهای روانی اجتماعی در بحران (محب)
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر مشاوره و راهنمایی حوزه امور توسعه پیشگیری

۴۶-ارائه خدمات اجتماعی محور و مددکار جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیب های اجتماعی شایع
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر فوریت های اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی حوزه امور اجتماعی

۴۷-پرداخت کمک هزینه به خانواده های دارای فرزند چندقلو
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر زنان و خانواده حوزه معاونت امور اجتماعی

۴۸-ارایه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر شبه خانواده حوزه معاونت امور اجتماعی

۴۹-ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف (اجتماعی)
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر دفتر آسیب دیدگان اجتماعی حوزه معاونت امور اجتماعی

۵۰-ارایه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست اعم از شیرخوارگان، نوباوگان،کودکان و نوجوانان
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر شبه خانواده حوزه امور اجتماعی

۵۱--آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر پیشگیری از معلولیت ها حوزه معاونت امور توسعه پیشگیری

۵۲-برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین المللی معلولان
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی حوزه امور توانبخشی

۵۳-توانمندسازی و حمایت های مالی از افراد تحت پوشش پرداخت کمک هزینه مشاوره روانشناختی
محل مراجعه:بهزیستی شهرستان
واحد مربوطه:دفتر مشاوره و راهنمایی حوزه معاونت امور توسعه پیشگیری

در حال تکمیل......


 

			
				
دسته بندی : میز خدمت
بازگشت
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود
خبر های تصویری