ورود به سایت
» » » عوامل خودکشي رده سني 45-20 ساله اردبيل

عوامل خودکشي رده سني 45-20 ساله اردبيل

در تاریخ : 13.12.94
نظرات : 0
بازدیدها : 1 307

بررسي عوامل شخصيتي خانوادگي موثر بر خودکشي رده سني 45-20 ساله شهرستان اردبيل در سال 1394

مساله خودکشي در جامعه امروزه جزء پيش آمد هاي مساله­دار براي جامعه است چرا که با هر خودکشي فرد جوان يک نفر از نيروهاي جوان جامعه از بين مي رود که ممکن است که اين قرباني در جامعه از عناصر تاثير گذار باشد. مطالعات‌ هـمه‌گيرشناسي‌ حـاکي از آن اسـت که خودکشي در بين همة طبقات و بخش‌هاي جمعيتي‌ رخ‌ مي‌دهد و در همة سنين،‌ نژاد‌ و اقليت‌هاي‌ اجتماعي‌ شـيوع‌ دارد. خـودکشي در زمرة ده علت‌ مرگ‌ و مير است(گيلون و جيمز[1]، 35:1993)

در کشورهاي توسعه يافته‌ 1 تا 2 درصد مرگ‌ها را خودکشي تـشکيل‌ مـي‌دهد. مـيزان خودکشي در‌ نقاط‌ مختلف دنيا تفاوت‌هاي فاحشي را‌ با‌ يکديگر نشان مي‌دهند، که اين امر ممکن اسـت نـتيجة نـحوة گزارش موارد باشد(گانيل[2]،22:2000)‌ تصور مي‌شود ميزان بالاي‌ خودکشي‌ بازتاب‌ تغييرات محيط اجـتماعي،‌ تـغيير‌ نگرش نسبت به اين‌ موضوع‌ و فراهم شدن فزايندة وسايل لازم اين عمل باشد(هاوتون[3]، 44:1997).

اما طيف خودکشي بر اساس آمار هاي بدست آمده در جهان بيشتر دامنگير قشر جوان مي باشد به طوري کهطي‌ چهل‌ سال‌ گذشته،‌ ميزان‌ خـودکشي جـوانان 15‌ تا‌ 19 ساله از 7/2 نفر در 100 هزار نفر (در سال 1950) به 3/11 نفر در‌ 100‌ هزار‌ (در سال 1988) رسيد( سادوک و سادوک[4]، 125:2000).

خودکشي در جـوانان 15 تـا 24 سـاله (به ترتيب پس از تصادفات و قتل) سـومين عـامل منجر به مرگ‌ است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بين ده تا پانزده درصـد جـوانان اقدام به خودکشي مي‌کنند گيلاند و جيمز، 56:1993).

بنابراین پژوهش حاضر به بررسي عوامل شخصيتي خانوادگي موثر بر خودکشي رده سني 45-20 شهرستان اردبيل در سال 1394 پرداخته است براي بررسي ارتباط بين عوامل شخصيتي موثر از ابزار پرسشنامه عملکرد خانواده ناتان بي اپشتاين و همکاران با ترجمه ساعتچي و همکاران استفاده شد و براي عامل خودکشي از پرسشنامه تمايل به خودکشي اورباخ و همکاران استفاده گرديد بر اساس گزارشات نيروي انتظامي و اداره آمار شهرستان اردبيل تعداد 85 نفر به عنوان جامعه آماري گزارش شد که بر اساس جدول مورگان تعداد 70 نمونه از بين آنها انتخاب گرديد و بين آنها پرسشنامه پخش گرديد پرسشنامه عملکرد خانواده در بين خانواده هاي جواناني که دست به خودکشي زده بودند و اين مساله منجر به فوت نشده بود، پخش گرديد و پرسشنامه تمايل به خودکشي نيزدر بين جوانان آن خانواده که دست به اقدام خودکشي زده بودن توزيع شده بود پرسشنامه ها پس ازجمع آوري با نرم افزار spss، مورد تحليل و آزمون قرار گرفت و از آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه بين خرده خده مقياس هاي عملکرد شخصيتي خانواده و تمايل به خودکشي جوانان در شهرستان اردبيل استفاده شد .

نتايج يافته هاي پژوهشي نشان داد که از بين ابعاد 6 گانه عملکرد شخصيتي خانواده که شامل(حل مشکل، نقش ها، همراهي عاطفي، ارتباط، آميزش عاطفي، کنترل رفتار)، مقياس هاي حل مشکل، همراهي عاطفي، و ارتباط، به دليل اينکه سطح معني داري آنها کمتر از 0.05(p<0.05 ) معني دار بوده و با تمايل به خودکشي افراد رده سني 45-20 ساله شهرستان اردبيل رابطه معني داري داشتند و از آنجايي که مقياس هاي نقش­ها، آميزش عاطفي، و کنترل رفتار مقدار سطح معني داري آنها بالاتراز 0.05(p>0.05) بود نشان دادند که اين عامل ها رابطه معني داري با تمايل به خودکشي افراد رده سني 45-20 سال ندارند.

بنابراین در این راستا پیشنهاهایی جهت پیشگیری از خطر بروز خودکشی در جوانان برای خانواده­ها ارائه می­گردد:

- براي والدين پيشنهاد مي­شود در مسائل و مشکلات روزمره اي که به فرزندان خود پيش مي آيد توجه داشته باشند و در حل مسائل و مشکلات آنان همکاري کافي و لازم را داشته باشند خودکشي به دنبال مشکلات و گره هايي که در مسيرزندگي براي فرد پيش مي آيد ناشي مي شود لذا در رويکرد حل مشکل ، پيشنهاد مي شود والدين پيش قدم باشند.

- همراهي عاطفي خانواده از عوامل مرتبط با خودکشي جوانان در شهرستان اردبيل بوده است ، در اين خصوص براي والدين پيشنهاد مي شود خلاء عاطفي جوانان را که از دلايل مختلفي ناشي ميشود ، را جبران کنند بسياري از والدين به عواطف و احساسات فرزندان خود بهايي نمي دهند و در اين خصوص آنان را با احساسات و عواطف تحليل رفته خود رها مي سازند به همين منظور پيشنهاد مي گردد حتماً در شکست ها و غم و اندوه هاي جوانان، در کنار آنها باشند تا عکس اين مساله، که مي تواند زمينه هاي خودکشي را فراهم کند، در ذهن آنها شکل نگيرد.

- همچنين با توجه به وجود رابطه بين شيوه ارتباط خانواده با خودکشي جوانان در شهرستان اردبيل، پيشنهاد مي­شود که خانواده ها نحوه صحيح برقراري ارتباط را با جوانان انجام دهند، بسياري از خودکشي­هاي جوانان، به دنبال برقراري ارتباط غلط والدين با فرزندان، قوت مي­گيرد. هر­گونه بازخواست و خشونت با جوانان که کاراشتباهي ازآنها سرزده­، مي­تواند بر آتش خودکشي بيفزايد اين مساله در دختران بيشتر مي تواند شايع باشد دختران نسبت به پسرها از عواطف و احساسات نرم و لطيف تري دارند از هر گونه تهمت ها، خشم، و خصومت هاي والدين بيزار هستند لذا برقراري ارتباط منطقي با جوانان ،از طرف والدين، آخرين پيشنهاد پژوهش حاضر مي باشد.

تهیّه وتنظیم: کلینیک مددکاری اجتماعی تسنیم[1]- Gilliond & James.

[2]- Gunneil.

[3]- Hawton.

[4]- sadock & sadock.

بازگشت
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود
خبر های تصویری