ورود به سایت
» » » خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل

خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل

در تاریخ : 09.12.94
نظرات : 0
بازدیدها : 3 430

طرح ارائه خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل توسط مراقبین آموزش دیده
مقدمه
امروزه نگرشهای نوین متمرکز بر توانمندسازی افراد کم توان به منظور کسب استقلال در انجام فعالیتهای فردی و اجتماعی، فراهم نمودن بستر مشارکت اجتماعی و امکان برخورداری از فرصتهای برابر است تا فرصت زندگی مستقل و مولد برای ایشان فراهم گردد که نقش خدمات مراقبتی توانبخشی در این مورد انکارناپذیر است.
با توجه به تمامی جهات موضوع، رشد جمعیت افراد کم توان و سالمند ازیک سو و توانمندسازی ایشان ازسوی دیگر، تقاضا برای خدمات مراقبتی و توانبخشی را افزایش داده است. در این بین گروهی از افراد کم توان و سالمند از جمله افراد کم توان و سالمند بسترگرا و بیماران صعب العلاج نیازمند خدمات ویژه مراقبتی، بهداشتی و توانبخشی هستند و عدم وجود سیستم مراقبتی مناسب و دانش کافی برای تأمین نیازهای این گروه در منزل باعث سوق دادن ایشان برای مراقبت بیشتر به مراکز غیر دولتی شبانه روزی توانبخشی مراقبتی شده است. لذا ارائه راهکاری برای ارتقاء کیفیت زندگی گروه هدف در کنار خانواده وافزایش رضایت مندی آنان ضروری میباشد. طرح ارائه خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل توسط مراقبین آموزش دیده بدین منظور مد نظر قرار گرفته است.
اجرای آزمایشی طرح ارائه خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل توسط مراقبین آموزش دیده ازنیمه دوم سال 1392 در استان آغاز و در حال اجرا میباشد.ازآنجا که این برنامه در کشورایران جدید بوده، نیازمند به پایش و ارزشیابی دقیق و بررسی اثر برنامه دررضایت مندی و ارتقاء کیفیت زندگی مراقبین و جامعه هدف درابعاد مختلف بوده تا بر اساس آن بتوان ضمن رفع نقایص و کاستیهای برنامه، بر اساس اصول و راهکارهای درست و منطبق بر نیازسنجی گروه هدف و مراقبین در راستای توسعه کمی و کیفی آن تلاش نمود.
بیان مسئله و اهمیت موضوع
طبق آخرین گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران (سرشماری سال 1385) ،1.401.469 نفر از جمعیت کشور افراد کم توان بارز و بیش از 7.000.000نفر افراد بالای 60 سال یا به عبارتی سالمند هستند . باید به این نکته توجه نمود که در گزارش مرکز آمار ، صرفا معلولیت های بارز ومشخص ذکر شده است و تعداد زیادی از افراد معلول در این گزارش لحاظ نشده اند.با توجه به تمامی موارد فوق گسترش پوشش خدمات توانبخشی و مراقبتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .
لازم به ذکر است در حال حاضر افراد کم توان یا سالمند با نیازهای ویژه مراقبتی توانبخشی امکان برخورداری از خدمات مورد نیاز در مراکز شبانه روزی را دارند ولی این امر با آسیب هایی همراه است . اقامت این افراد در مراکز شبانه روزی باعث جدا شدن ایشان از خانواده و اجتماع و آسیب جدی روحی و روانی می شود . در صورتی که زندگی در کنار سایر اعضای خانواده و برخورداری از مهر و عطوفت باعث ارتقاء سلامت روان و افزایش امید به زندگی جامعه هدف می شود. ضمن آن که در عمل با اقامت این افراد در مراکز شبانه روزی میزان مشارکت اجتماعی به شدت پایین می آید و ارتباط فرد با جامعه و خانواده به حداقل می رسد .در حالی که یکی از اهداف بازتوانی تلفیق فرد و سازگار ساختن وی با محیط است.
از طرفی ، هزینه سنگین مراقبت از جامعه هدف در مراکز شبانه روزی مانعی بر سر راه گسترش خدمات است . در عین حال توجه به این نکته ضروری است که عده ای از افراد علی رغم نیاز به مراقبت ویژه و توانبخشی تمایلی به اقامت در مرکز ندارند.به این ترتیب علی رغم صرف هزینه ای سنگین اغلب این افراد نیز از خدمات مناسب بهره مند نمی شوند ضمن آنکه رضایت جامعه هدف نیز تأمین نشده است.لذا باید بدنبال رویکردهای جدیدی بود که با استفاده از پتانسیل های موجود در جامعه خدمات مراقبتی و توانبخشی را توسعه داد تا امکان بهره مندی افراد بیشتری از این خدمات فراهم شود . توجه به این موضوع ضروری است افرادی که امکان اقامت در مراکز شبانه روزی را ندارند و توسط خانواده ، در منزل نگه داری می شوند به دلیل عدم آشنایی خانواده با اصول صحیح مراقبت و توانبخشی ، امکان برخورداری از مراقبت و توانبخشی صحیح را ندارند .
با اجرای این طرح فرصت های جدید شغلی ایجاد شده ، امکان اشتغال افراد آماده کار با کسب آموزش های لازم مهیا می شود و خدمت توسط فرد بومی از همان منطقه ، با همان فرهنگ و آداب و رسوم ارائه می شود که در پذیرش مراقبت و توانبخشی توسط خدمت گیرنده مهم است. در عین حال واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی گامی است در جهت کاهش تصدی گری دولت .
اهداف پژوهش
هدف کلی:
بررسی اثر بخشی ارائه خدمات مراقبتی توانبخشی در منزل توسط مراقبین آموزش دیده در رضایت مندی و ارتقاء کیفیت زندگی گروه هدف به منظور دستیابی به زندگی مستقل و آموزش به اعضای خانواده آنان
اهداف اختصاصی:
-بررسی اثر بخشی برنامه در کاهش بار تقاضای استفاده از خدمات مراکز شبانه روزی
-بررسی اثر بخشی برنامه در افزایش آگاهسازی گروه هدف و خانواده آنان در زمینه اصول مراقبت
-بررسی اثربخشی برنامه در تسهیل دسترسی گروه هدف به خدمات مراقبتی توانبخشی، وسایل کمک توانبخشی و اقدامات تطبیقی محیط و وسایل
-بررسی اثر بخشی برنامه در تغییر نگرش گروه هدف نسبت به معلولیت
-بررسی اثربخشی برنامه در تقویت عزت نفس و شأن اجتماعی گروه هدف
-بررسی اثربخشی برنامه در بهبود کیفیت زندگی مراقب از بعد روانی، اجتماعی و اقتصادی
نتایج اجرای طرح:
- اجرای برنامه باعث ارتقاء کیفیت زندگی جامعه هدف طرح در ابعاد مختلف سلامت جسمانی روانشناختی ،روابط اجتماعی و سلامت محیط گردیده است.
- با توجه به نتایج مثبت حاصله از بررسی رضایت مندی گروه هدف و مراقبین آنان، میتوان طرح رایک برنامه کاملاٌ موفق ویا تا حد بسیار بالایی موفق دانست.
-اجرای برنامه باعث افزایش آگاهسازی گروه هدف و خانوادههای آنان از اصول مراقبت صحیح گردیده است.
-اجرای برنامه باعث تغییرنگرش گروه هدف و خانواده نسبت به معلولیت شدهاست.
- اجرای طرح موجب افزایش توانایی گروه هدف در انجام فعالیتهای روزمره با اجرای طرح است.
-اجرای طرح در کاهش سپردن گروه هدف به مراکز شبانه روزی توسط خانواده ها مؤثر بوده است که این امر میتواند به علت دسترسی به خدمات مراقبتی و توانبخشی در منزل، کاهش هزینههای مراقبتی و توانبخشی و افزایش توانایی خدمت گیرندگان در انجام فعالیتهای روزمره و در نتیجه وابستگی کمتر به اطرافیان و فشار کمتر برایشان است.
-اجرای طرح باعث کاهش هزینه های مراقبتی تحمیلی بر خانواده گردیده است.
-اجرای طرح باعث افزایش اعتمادبه نفس و ارتباطات اجتماعی ،افزایش امیدواری به زندگی و افزایش رفاه و بهبود کیفیت زندگی گروه هدف گردیده است.

-به نظر میرسد فراهم آوردن فرصتی برای خانواده برای پرداختن به دغدغه های شخصی و ممکن ساختن افزایش توانایی خدمت گیرندگان در انجام فعالیتهای روزمره، تأمین هزینههای مراقبتی و توانبخشی و ارائه خدمات مراقبتی و توانبخشی در منزل باعث شده است تا خانوادهها دغدغه کمتری در رابطه با فرد معلول ودر نتیجه کیفیت زندگی ایشان رو به ارتقاء داشته باشد .

بازگشت
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما : *
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود
خبر های تصویری